Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Satış ofisimiz, hafta içi her gün, 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Satışı devam eden hiçbir projemizde sosyal tesis ve ortak alan kullanımları ücretli değildir, kat maliklerinin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilmişlerdir. Projede yaşam başladıktan sonra yıllık olağan genel kurullarda siteye gelir kaydedilmesi için ortak alanların ve sosyal tesislerin kiralanması kat maliklerinin çoğunluk kararı ile mümkün olmaktadır.
Brüt alana; bağımsız bölümün duvarları dışından hesaplanan balkonlar dahil alanına, bağımsız bölüme koridor merdiven ve giriş holünden düşen payın da ilave edilmesi sonucu bulunan m² ile ifade edilen büyüklüktür. Bu alana asansör boşluğu, havalandırma, baca boşlukları, teraslar ve yangın merdiveni dahil değildir.
Çocuğunuz 18 yaşından küçükse velayeten konut satın alabilirsiniz. Velayeten satışlarda banka kredisi kullanılamamaktadır, sadece peşin satış yapılmaktadır. Velayeten alımlarda anne ve baba çocukları adına birlikte konut almak durumundadırlar
Tüm projelerimizde teslim öncesinde piyasada kabul görmüş site işletme firmalarında teklifler alınarak, en iyi hizmete en uygun fiyat teklifi veren firma ile çalışılmaktadır.
Vekâleten konut satın alabilir ya da sizin adınıza konut satın alınması için vekâlet verebilirsiniz. Ancak öncelikle vekil olduğunuz kişinin size noter onaylı “Taşınmaz satın alma” vekâletnamesi vermesi ve daireyi adına satın aldığınız kişinin kendisinden istenen tüm evrakları temin etmesi gerekmektedir. Vekil olduğunuz kişi kredili alım yapmak istiyorsa kredi başvurusunu kendi adına yapacaktır ve kredi sözleşmesini kendi imzalayacaktır.